TAO

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik arra, hogy a Társasági Adókedvezmény (TAO) segítségével támogassák az PLER-Budapest utánpótlás nevelési programjának megvalósítását. Az alábbiakban a TAO kapcsán felmerült legfontosabb kérdésekre adunk választ.

Az útmutató tájékoztató jellegű, aktuális információkért és további részletekért kérjük keresse klubunkat

Kovács Milán, ügyvezető igazgató
tel.: (1) 609-4441
email: kovacs.milan@plerbudapest.hu

MILYEN CÉLLAL LEHET TÁMOGATNI?

Támogatási jogcímek:

Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitásmutató) (TIM: 90%)
Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)
Versenyeztetéssel összefüggő költségek (TIM: 90%)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

KI ÉS HOGYAN TÁMOGATHAT?

Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.

Támogatás formái: az adóévben

– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
– véglegesen átadott pénzeszköz,
– térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adó alapot, ezáltal társasági adó csökkentő tényező.

AZ TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY MÉRTÉKE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:

– A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell lenni.
– A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt.
– A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása.
– A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása.
A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában.
– Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével.
– A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól.
– A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

A SPORTTÁMOGATÁS FOLYAMATA

  1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
  2. lépés Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
  3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
  4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére
  5. lépés Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata
  6. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

VAN-E A TÁMOGATÓNAK KOCKÁZATA?

Támogató, ha köztartozásmentes adózónak minősül, és érvényes támogatási igazolás birtokában, annak kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és a támogatás összegének 1%-át átutalja az NSI-nek, és 8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában jogosult az adókedvezmény igénybevételére és mentesül minden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól.

 

MIÉRT ÉRI MEG RÉSZT VENNI TÁMOGATÓI OLDALRÓL A SPORTKEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN?

Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába. A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében,

– 10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% a tényleges pénzügyi megtakarítás.
– 19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% a tényleges pénzügyi megtakarítás. A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előlegfizetési kötelezettség.

 

2018. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2017. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2016. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2015. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2014. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2013. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2012. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

2011. ÉVI PÁLYÁZAT ÉS HATÁROZAT

 

Ezúton is köszönjük a PLER-Budapest sportszervezetét már TAO-s támogatásban részesítő, alábbi cégeknek:

 

Aegon Magyarország Zrt.   KözbeszGuru Kft.
AMS Group Kft.   Krupp és Társa Kft.
Árok Kft.   Lambda Systeme Kft.
Betonpartner Kft.   Linde Gáz Zrt.
BKK Közút Zrt.   Lufthansa Technik Kft.
BKSZT Kft.   Márvány-Trade Kft.
BKV Vasúti Járműjavító Kft.   Master Nails Kft.
Breier és Társa Kft.   Merci Tabak Bt.
Budaconsum Kft.   Nagymaros Tabak Bt.
Budapest Airport Zrt.   Nagymaros Trade Kft.
Budapesti Nagybani Piac Zrt.   Northline Kft.
Budapestinside Kft.   Open House Kft.
Casa Perfetta Kft.   Oszkar.com Kft.
CBA-DL Projekt Kft.   PREV-INFO Kft.
CBA-Újhegy Kft.   Projekt18 Kft.
Citibank   Regina Tabak Bt.
Corvin Udvar Kft.   Rubók Kft.
Cső-Montage Kft.   Sasi-Vár Tabak Bt.
Dunapack Kft.   SP Distributor Kft.
Endress Hauser Kft.   SW Umwelttechnik Kft.
Expert Zrt.   Szinva Net Zrt.
Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft.   Tarjánvölgyi Építőipari Kft.
FŐGÁZ CNG Kft.   Tárna-Invest Kft.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.   Tárna-Projekt Kft.
Fővárosi Gázművek Zrt.   Telemax GSM Szerviz Kft.
Fővárosi Vízművek Zrt.   Termini Rail Kft.
GE Infrastructure Hungary Holding Kft.   TMX Mobile Kft.
Gerulus Kft.   Tradeland Kft.
Három Profit Kft.   Vác Tabak Bt.
Hörmann Hungária Kft.   Vagoemt Kft.
Hőszer Trade Kft.   Vimpex Drink Kft.
Immodus Zrt.   Vimpex Kereskedelmi Kft.
Kézilabda Utánpótlás Kft.   WADI Kft.
Kovács Balázs Ügyvédi Iroda    
Print Friendly, PDF & Email